ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΠΛΗΓΩΝ

 

Για να καταλάβουμε ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην επούλωση μίας πληγής, αξίζει να περιγράψουμε συνοπτικά τα στάδια αυτής της πραγματικά αξιοθαύμαστης ικανότητας του σώματός μας να αναγεννάται.

Πώς γίνεται η επούλωση

Από τη στιγμή που θα τραυματιστούμε ξεκινάει μία σειρά διεργασιών που σκοπό έχουν την πλήρη επαναφορά μας στην προηγούμενη κατάσταση, πριν τον τραυματισμό.

 1. Ενεργοποιείται μέσα σε δευτερόλεπτα η διαδικασία της αιμόστασης. Μόλις σπάσει ένα αγγείο, το σώμα μας το καθιστά πρώτη προτεραιότητα να το επισκευάσει. Σε αυτό παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι η δράση των αιμοπεταλίων που θα πήξουν το αίμα ώστε να σταματήσει η αιμορραγία.
 2. Ένα τραύμα ανοίγει τη δίοδο για νοσογόνους παράγοντες από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό του σώματός μας. Για τον λόγο αυτό, αμέσως μετά το τραύμα ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό μας σύστημα μέσα από τη διαδικασία της φλεγμονής, στέλνοντας κύτταρα άμυνας στην περιοχή για την εξουδετέρωση οποιουδήποτε επιθετικού στοιχείου πριν μπορέσει να δημιουργήσει πρόβλημα.
 3. Ξεκινάει η ανάπλαση: τα νεκρά κύτταρα που προέκυψαν από το τραύμα αποσύρονται και ξεκινάει άμεσα η αναπαραγωγή νέων που θα επαναφέρουν τους ιστούς και το δέρμα στην πρότερη κατάσταση. Σε αυτό το στάδιο απαιτείται αρκετό κολλαγόνο που θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του νέου ιστού.
 4. Μέσα σε διάστημα λεπτών έως και μερικών ωρών, ο άμεσος κίνδυνος έχει περάσει, ενώ μέσα σε μερικά 24ωρα η πληγή μας αποτελεί πια παρελθόν.

Κάθε βήμα είναι σημαντικό, και βασίζεται στην επιτυχία των άλλων. Προκειμένου να γίνει σωστά η διαδικασία της επούλωσης λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα που παίζουν ρόλο στην ομαλή έκβαση της θεραπείας του τραύματος.

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ

 

Η κατάλληλη φροντίδα του τραύματος

Αρχικά αυτό που έχει σημασία είναι να φροντίσουμε σωστά το τραύμα μας. Η διαδικασία είναι απλή όταν πρόκειται για ένα ελαφρύ έως μέτριο τραύμα που δεν χρειάζεται αξιολόγηση από ειδικό.

 1. Σταματάμε την αιμορραγία (αν υπάρχει) με μέτρια πίεση στο σημείο για 5-10 λεπτά.
 2. Καθαρίζουμε το τραύμα με κρύο νερό. Απομακρύνουμε ακαθαρσίες.
 3. Κατά περίπτωση, εφαρμόζουμε μία εξειδικευμένη αλοιφή.
 4. Καλύπτουμε το τραύμα με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί παράλληλα να αναπνέει και αλλάζουμε το επίθεμα καθημερινά.

 

Η αποφυγή μολύνσεων

Είναι σημαντικό ένα τραύμα να μην επιμολυνθεί κατά τη διάρκεια της επούλωσής του. Σε κάθε περίπτωση λύσης του δέρματος, μπορεί να μπει στο εσωτερικό του σώματος κάποιο μικρόβιο και να δημιουργήσει προβλήματα, από μικρά έως πολύ μεγάλα. Αν το τραύμα επιμολυνθεί, η επούλωση μπορεί να καθυστερήσει και η ομαλή έκβασή της δυσκολεύει.

 

Η εξασφάλιση μίας σταθερής υγρασίας στην περιοχή του τραύματος

Κατά τη διάρκεια της επούλωσης, απαιτούνται συγκεκριμένα επίπεδα υγρασίας στο τραύμα. Γι’αυτό δεν πρέπει ούτε να είναι εντελώς ξηρό αλλά ούτε να συγκρατείται στο σημείο του τραύματος υπερβολική υγρασία. Η ισορροπία παίζει τον πρωταρχικό ρόλο. Η έλλειψη υγρασίας στην επιφάνεια ενός τραύματος μπορεί να σταματήσει την κυτταρική κινητικότητα, να μειώσει την οξυγόνωση του αίματος και να επιβραδύνει σοβαρά την επούλωση του τραύματος. Για τον λόγο αυτό, έχει σημασία να είμαστε καλά ενυδατωμένοι και να ακολουθούμε τοπικά στο τραύμα τις οδηγίες που συστήνονται παραπάνω.

 

Ο τύπος του τραύματος

Ανάλογα με τον τύπο του τραύματος, μπορεί η επούλωση να είναι ευκολότερη ή δυσκολότερη, έως και αδύνατη χωρίς να δημιουργηθούν ουλές και σημάδια. Σε κάθε περίπτωση όμως, υπάρχουν λύσεις που προσφέρει η ιατρική τεχνολογία ακόμα και για τις δυσκολότερες περιπτώσεις τραυμάτων, όπως από σοβαρά ατυχήματα ή εκτεταμένα εγκαύματα.

 

Η ηλικία

Έχει παρατηρηθεί ότι σε άτομα από 65 ετών και άνω, η επούλωση μίας πληγής μπορεί να γίνει πιο αργά, όχι όμως απαραίτητα και λιγότερο ποιοτικά. Στα νεαρά άτομα είναι αναμενόμενο ότι θα ολοκληρωθεί γρηγορότερα.

 

Άλλοι παράγοντες

Στην γρήγορη και αποτελεσματική επούλωση μίας πληγής παίζουν ρόλο και κάποιοι άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την γενικότερη υγεία ενός ατόμου, όπως:

 • η κακή κυκλοφορία του αίματος
 • ο διαβήτης
 • χρόνια νοσήματα
 • η φτωχή διατροφή
 • το υπερβολικό στρες που δεν ελέγχεται
 • η παχυσαρκία
 • ορισμένα φάρμακα
 • το κάπνισμα και η υπερκατανάλωση αλκοόλ

Πηγές:
https://www.hopkinsmedicine.org
https://www.woundsource.com